آنروز که حضرت سیدالشّهدا ع شعار جاودانه "هیهات منّاالذلّة"- من ذلیل نمی شوم" را سرداد ؛ تمام هدفش این بود که نمی خواست دین خدا و رسول خدا به ذلت کشیده شود... و آنروز که ندای "هَل مِن ناصِر ینصُرونی" سرداد؛ برای دین خداو احیای حق یاری می خواست.. {ما پیروان و مریدان حضرتش که از عشق به او دم می زنیم آیا نباید در عمل، تابع حق و درمقام احیای حق باشیم؟؟ که اگر درعمل توانستیم حق را در زندگی شخصی خود اجرا کنیم آنوقت قادر خواهیم بود در خارج از وجود خود هم حق را احیا کنیم}.. اکنون ندای هل من ناصر حسینی از حلقوم وارث کربلا "مهدی موعود عج" به فریاد ، بلند است...
1394/7/27 بازدید: 3