تسهیلات عادی - شهریه

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه عادی دانشجویی
(ویرایش 95)

تسهیلات عادی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران معادل ده میلیون ریال(10.000.000 ریال) می باشد که هر دانشجو در طول دوره تحصیل خود می تواند طبق ضوابط حداکثر 2 نوبت از آن استفاده کند .

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه عادی دانشجویی:

1- فرد بایستی دانشجوی یکی از دانشگاههای واقع در محدوده  صندوق  باشد .
2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 300.000 ریال در صندوق .
3- طی شدن مدت انتظار (حداقل سه ماه پس از افتتاح حساب و یا تسویه وام قبلی) .
4- نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی .

مدارک لازم :

1- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران .(باقید جمله : «تسویه حساب با نامبرده منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق دانشجویا ایران می باشد»)
2- ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر .(2سری)
3- تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطای تسهیلات .
4- ارائه چک به مبلغ وام (چک ضمانت شهرهای غیر از شهر محل استقرار شعبه، حتماً باید کارمندی باشند) . چك  بايد بدون تاريخ و خط خوردگي و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران باشد .(دانشجویان علوم پزشکی تهران می توانند بجای چک  سفته ارائه نمایند)

5- ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن کارمند (طبق متن نمونه در (ذیل) صندوق )
6- داشتن یک نفر ضامن با شرایط و مدارک زیر :
 ضامن بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کارمند رسمی،پیمانی دولت باشد .
 دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 150.000 ریال در صندوق .
 اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر (ضامن دانشجو) .
 ارائه اصل و کپی کارت پرسنلی،کپی حکم کارگزینی یا اصل و کپی آخرین فیش حقوقی (ضامن کارمند) .
 امضاء قرارداد اعطای تسهیلات و ظهر وثیقه ها در محل  صندوق .

نکات مهم :
 باز پرداخت تسهیلات فوق طی 16 ماه ( اقساط ماهانه 625.000 ریال) می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود.
 مبلغ4% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد بعنوان هزینه های تسهیلات، در زمان اعطای وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و الباقي به حساب وام گيرنده واريز مي گردد.
 این تسهیلات به دانشجویان ترم اول و آخر تعلق نمی گیرد .
 وام گیرنده یک ماه پس از تسویه حساب وام می تواند موجودی حساب پس انداز خود را برداشت نماید.

 ----------------------------------------------------------------

الگوی متن گواهی کسر از حقوق:

مدیریت محترم صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران:

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند آقا/خانم..... فرزند ..... با کد ملی ..... از تاریخ ..... در این ...... بصورت کارمند رسمی/قراردادی مشغول به کار است.

با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام آقا/خانم ...... را مبلغ ..... ریال عهده دار شده است، لذا در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط وام، به محض اعلام آن صندوق از حقوق ضامن کسر و به حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

*{در ضمن در صورت قطع همکاری ضامن به هر علت (بازنشستگی،اخراج،انتقال و...) تسویه با ایشان منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران می باشد.}

 

مهر و امضا اداره مربوطه