تسهیلات ازدواج

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دانشجویی

 

وام ازدواج صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران مبلغ سی میلیون ریال (30.000.000 ریال) می باشد که هر دانشجو مي تواند با ارائه مدارك لازم و پس از سپري شدن مدت انتظار، یکبار طبق ضوابط از آن استفاده نمايد .

تذكر 1 :  اين وام ويژه دانشجويان بوده و حداكثر تا 15 ماه بعد از تاريخ عقد قابل پرداخت مي باشد .

تذكر 2 : اين وام به دانشجويان ترم آخر تعلق نمي گيرد .

تذكر 3 : در صورتيكه هر دو زوج  دانشجو باشند، مبلغ وام معادل 60.000.000 ريال مي باشد كه 50% آن به يكي از زوجين پرداخت و بعد از گذشت 4 ماه، 50% ديگر به نفر دوم پرداخت مي گردد .

تذكر 4 : وام دوم در صورتي اعطاء خواهد شد كه باز پرداخت اقساط وام اول بيش از 15 روز تاخير نداشته باشد .

 

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه ازدواج دانشجویی:

1-     فرد بایستی دانشجوی یکی از دانشگاههای واقع در محدوده شعبه مورد نظر( و مورد تائید مسوول شعبه) باشد .

2-     افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 300.000 ریال در يكي از شعب موسسه

3-     نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی .

مدارک لازم :

1-     ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران .

2-     ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر .

3-     تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطای تسهیلات .

4-     ارائه اصل سند ازدواج و كپي صفحات دوم و سوم و چهارم .

5-     ارائه اصل شناسنامه زوجين و كپي صفحات اول و دوم و سوم .

6-   ارائه چک برابر مبلغ وام (چک ضمانت شهرهای غیر از شهر محل استقرار شعبه، حتماً باید کارمندی بوده و فيش حقوقي مربوطه را نيز به همراه داشته باشد) . بديهي است چك بايد بدون تاريخ و خط خوردگي و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران باشد .

7-     گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده یا ضامن ( برای شعبی که در سیکل تسویه نیستند.)

8-     داشتن دو نفر ضامن با شرایط و مدارک زیر :

*        ضامن ها بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کارمند رسمی،پیمانی دولت باشند .

*        دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 150.000 ریال در یکی از شعب موسسه .

*        اصل و کپی کارت دانشجویی(ضامن دانشجو) .

*        ارائه اصل و کپی کارت پرسنلی،حکم کارگزینی یا اصل و کپی آخرین فیش حقوقی(ضامن کارمند) .

*        امضاء قرارداد اعطای تسهیلات و ظهر وثیقه ها در محل صندوق .

نکات مهم :

*        باز پرداخت تسهیلات فوق طی 20 ماه (اقساط ماهانه 1.500.000 ریال) می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود .

*        اقساط دانشجوياني كه كمتر از سه ترم از تحصيل آنها باقيمانده است، طبق ضوابط صندوق و تا قبل از فارغ التحصيلي ايشان محاسبه خواهد شد .

*     این تسهیلات به دانشجویان ترم آخر تعلق نمی گیرد .

*   مبلغ 4% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد، در زمان اعطای وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و الباقي به حساب شخص واريز ميگردد .

*     وام گیرنده یک ماه پس از تسویه حساب وام می تواند موجودی حساب پس انداز خود را برداشت نماید .

                                                                            معاونت مالي و اعتباري

                                                                             ISFA

----------------------------------------------------------------

الگوی متن گواهی کسر از حقوق:

مدیریت محترم صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران:

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند آقا/خانم..... فرزند ..... با کد ملی ..... از تاریخ ..... در این ...... بصورت کارمند رسمی/قراردادی مشغول به کار است.

با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام آقا/خانم ...... را مبلغ ..... ریال عهده دار شده است، لذا در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط وام، به محض اعلام آن صندوق از حقوق ضامن کسر و به حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

*{در ضمن در صورت قطع همکاری ضامن به هر علت (بازنشستگی،اخراج،انتقال و...) تسویه با ایشان منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران می باشد.}

 

مهر و امضا اداره مربوطه